Akiapolaau (Hemignathus munroi)
Filename: AKIA100EOS1D-LM5P5478.JPG
Akiapolaau